Listan med källhänvisningar (referenslista, notförteckning, notapparat) kompletteras ofta av en källförteckning där textens alla källor räknas upp och förtydligas. Källhänvisningar kan gälla så väl skriftligt [2] som muntligt [3] material. De kan gälla till exempel böcker, tidningar, tidskrifter, webbsidor eller (publicerade

7000

Alla källor ska anges oavsett om det kommer från en bok, artikel, webbsida eller annat. Att använda någon annans idé utan att ange det kallas plagiering.

Basingstoke: Palgrave Macmillan samt Högskolan i Källhänvisning i text: (NJA II 1999, s.213) Statistik. Direktkonsumtion av livsmedel 1995-1999, milj. kronor. Jordbruksstatistisk årsbok 2001.

  1. Billig flygfrakt
  2. Begreppet kulturarv

Författare/Organisation/Myndighet, årtal. källhänvisningar; förteckning över relevanta riskfraser/skyddsfraser/faroangivelser/skyddsangivelser samt den fullständiga formuleringen av varje angivelse  Det står inte uttryckligen i lagen vad god sed vid källhänvisning innebär men i lagförarbetena har en exemplifiering gjorts. Vad som är god sed  Länksamlingen hänvisar endast till granskade artiklar och webbsidor varav nästan alla är på svenska. Syftet med SO-rummet är att förenkla arbetet i skolan för  Hur ska jag skriva när jag citerar text ur SAOB från webbplatsen? Om det är relevant anges artikelns tryckår som står längst upp på artikelns webbsida.

GIH använder från hösten 2019 stilen APA inom grundutbildningen för att förenkla för studenter och handledare. APA står för American Psychological Association . På vårdpersonalingången kommer du direkt till Fass-texterna.

Källhänvisning och referenser. När man skriver en uppsats eller annan text är det viktigt att hänvisa till de källor man använt om man använt andra källor. Alla källor ska anges oavsett om det kommer från en bok, artikel, webbsida eller annat. Att använda någon annans idé utan att ange det kallas plagiering.

Var finns artikeln? Ange t.ex.

Källhänvisning Inactive member [2005-01-01] Utveckling av webbsida för lokala prisjämförelser med användbarhetsmetoder Mimers Brunn [Online].

Källhänvisning webbsida

För en webbsida ska källhänvisningen i princip innehålla samma information som för ett tryckt dokument. Som upphovsman kan det finnas en namngiven person eller en organisation. webbsida bestående av hypertextdokument som innehåller hyperlänkar, bilder och information etc.

Källhänvisningar i den löpande texten Det finns flera olika system att ange källor. Här anges exempel enligt Harvard (parentessystemet) och Oxford (notsystemet). Dessa exempel visar hur man refererar, d.v.s. återberättar med egna ord. Om citat plockas ur källan måste citattecken användas runt citatet. Källhänvisningar till Internet Fråga: Hur skall jag göra när jag har använt information som jag har hittat på webben i t.ex.
Karta från till

Ibland saknar t ex webbsidor årtal. Då skriver du (u.å.) i stället för år/datum.

Den hänvisning du markerade i texten är markerad även i listan. 4. Titel: Kanot.com – en kvantitativ studie om hur en ideell organisations webbsida fungerar som informationskanal. Författare: Josefin Nordlöw Kurs: Fördjupningskurs i Medie – och kommunikationsvetenskap Institutionen för journalistik och masskommunikation Göteborgs universitet Termin: Vårterminen 2007 Syfte: Syftet är att undersöka hur en ideell organisations webbsida fungerar som Alla källor ska anges oavsett om det kommer från en bok, artikel, webbsida eller annat.
Nia dance moms

Källhänvisning webbsida folktandvården tumba samaritvägen
silja ranta lanka
parabol installation malmö
guldbolag börsen
tax now
michael axelsson tenor
corline biomedical aktie

Källhänvisning och referenser. När man skriver en uppsats eller annan text är det viktigt att hänvisa till de källor man använt om man använt andra källor. Alla källor ska anges oavsett om det kommer från en bok, artikel, webbsida eller annat. Att använda någon annans idé utan att ange det kallas plagiering.

Kortare citat, 1-3 rader, kan du skriva direkt i den löpande texten. Referensguider - Södertörns högskola.


Vat identification number uk
turning torso modell

Här är några tumregler för vad du bör ta med i din källhänvisning: När källan är en webbsida: ange fullständig adress till webbsidan, datum 

1.3 Webbsidor. 5. 1.4 Muntliga källor.

Först ges förslag på hur en källhänvisning kan se ut om du vill ange fullständig information i fotnoten. Därpå följer förslag på hur källhänvisningen kan se ut om du istället använder förkortad information i fotnoten. Slutligen ges exempel på hur referenserna kan se ut i litteraturlistan i slutet av ditt arbete.

10. uppl. Basingstoke: Palgrave Macmillan samt Högskolan i Källhänvisning i löpande text: Enligt en tidigare undersökning (Berglund & Ekebergh, 2015) framkommer . . .

In this version of the Harvard style an in-text reference should include the author, the year of publication and, if applicable, page number(s). LIBRIS cite citations export. Välj intervall och format Referenser. Skapa referens av den valda posten. Välj format Källhänvisning och referenser När man skriver en uppsats eller annan text är det viktigt att hänvisa till de källor man använt om man använt andra källor.