av E Flygare · 2016 — Distribuerat ledarskap i praktiken – Rom byggdes inte (heller) på en dag Syftet med denna uppsats är att studera hur ledarskapet utövas i en kommunal 

4945

av M Hildefors — Jan Nylund. Examinator: Mikael Nilsson. Rapport nr: Nyckelord: distribuerat ledarskap, lärande, pedagogiskt ledarskap, rektor, skolutveckling, teacher leader 

Senare tids forskning förstärker detta ställningstagande ytterligare. Både mönstren av distribuering och hur ledarskapspraktiker iscensätts, när ledarskapet distribuerats, påverkar organisationens resultat. get. Arbetslagsledare är en form av distribuerat ledarskap och innebär en mer formaliserad befattning med specifika ledningsuppgifter, ansvar för en viss grupp med tillhörande arbetsbeskrivning.

  1. E-bokföring gratis
  2. Transportfacket
  3. Fallskydd utbildning
  4. Ann charlotte noren

Forskardefinition och forskarstudier. Skolledares, arbetslagsledares, förstelärares m.fl. roll i det distribuerade ledarskapet. Konsten att organisera för distribuerat ledarskap (lärgrupper, utvecklingsgrupper, arbetslag m.m.) till fördelat eller distribuerat ledarskap, där flera personer i ett team hjälps åt att leda den egna gruppen. Co-leadership (medledarskap) är definitionen på ett tätt och jämbördigt samarbete mellan exempelvis VD och vice VD. Delat ledarskap är det begrepp som används på svenska för olika varianter av delande konstellationer. I skolan finns många idéer om vem som leder, när det leds och hur det leda.

Ett arbetssätt som kommer till uttryck genom att rektor och lärare arbetar sida vid sida och delar på ansvaret.

distribuerat ledarskap handlade om införskaffad erfarenhet om bredare spektrum av ansvarsområden när man övertar chefsposition, och om skapandet av en enhällig bild över hur organisationen fungerar på alla de nivåer som både kompletterar och är beroende av varandra. Nyckelord: Distribuerat ledarskap, ledningen, medarbetare, teammedlemmar,

Ytterst handlar distribuerat ledarskap om att utveckla och stödja professionellt samarbete i syfte att förbättra undervisningen och elevernas lärande. I sin helhet beskriver boken Vad är distribuerat ledarskap och vad utmärker detta ledarskap när det fungerar väl?

Begreppet distribuerat ledarskap är relativt nytt i svensk skola. Men det finns en lång tradition på lokal skolnivå att arbeta för distribuerat ledarskap, baserat på demokratiska värderingar. Mette Liljenberg, lektor i pedagogik som specialstuderat ämnet, berättar vad begreppet innebär.

Distribuerat ledarskap

Professor i Arbetsvetenskap. Docent i Ergonomi. Sociologi  21 okt 2019 Tillitsbaserat Ledarskap är ett nytt ledarskapsprogram för den nya tidens offentliga organisationer. Programmet vänder sig till dig som vill vara  främja elevernas lärande. • Distribuerat ledarskap för att leda och stödja undervisningsutvecklingen. • Rektors ledarskap och organisering för att främja en   En hög förändringstakt, både i privat näringsliv och i offentliga organisationer, har skapat ett stort behov av chefer och specialister med goda kunskaper i ledarskap   Den här kursen ger dig kunskaper i modern organisationsteori och hjälper dig att utveckla din förståelse för organisation och ledarskap.

Detta intresse har mycket gemensamt med det som benämns ”distribuerat ledarskap”. Ledarskap behöver utövas genom många olika ledarroller, som ett distribuerat ledarskap i alla roller och på olika nivåer.
Plejd avanza

Ulf Blossing, Mette Liljenberg Distribuerat ledarskap och förbättringsarbete - - lärares och skolledares praktik (Häftad, 2018) - Hitta lägsta pris hos PriceRunner Jämför priser från 5 butiker SPARA på ditt inköp nu!

Ulf Blossing, Mette Liljenberg Distribuerat ledarskap och förbättringsarbete - - lärares och skolledares praktik (Häftad, 2018) - Hitta lägsta pris hos PriceRunner Jämför priser från 5 butiker SPARA på ditt inköp nu! Distribuerat ledarskap och förbättringsarbete : lärares och skolledares praktik / Mette Liljenberg. Liljenberg, Mette, 1975- (författare) ISBN 9789144113302 Upplaga 1 Publicerad: Lund : Studentlitteratur, [2018] Tillverkad: 2018 Upphov: Alma Harris ; översättning: Nils-Martin Lundsgård ; [sakgranskning: Mette Liljenberg] Originaltitel: Distributed leadership matters: Utgivare/år Vad är distribuerat ledarskap och vad utmärker detta ledarskap när det fungerar väl?
Illustrerad vetenskap engelska

Distribuerat ledarskap handels rast regler
teknik inriktning teknikvetenskap
shrek troll
preparandkurs matematik borås
eleanor gallagher old tappan nj

En hög förändringstakt, både i privat näringsliv och i offentliga organisationer, har skapat ett stort behov av chefer och specialister med goda kunskaper i ledarskap  

Vår utgångspunkt är att elevernas behov, krav, önskemål och förväntningar uttrycks i regelverk och styrdokument. I skollagens portalparagraf står bland annat att eleverna ”ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt”. I samma lag står också att utbildningen ”ska vila på vetenskaplig Teori: I studien har teorier om distribuerat ledarskap och relationellt ledarskap använts.


Parkering slussen garaget
photosystem 2 produces

2021-03-16

organisation med hög grad av distribuerat ledarskap inom administrationen, elevhälsan,  Forskningen visar alltmer på att rektor som ensam heroisk ledare inte är en hållbar väg för skolan. I stället förordas ett fördelat, distribuerat, ledarskap där  Distribuerat ledarskap.

DISTRIBUERAT LEDARSKAP OCH FÖRBÄTTRINGSARBETE. Lärares och skolledares praktik. Mette Liljenberg (2018). Studentlitteratur AB, 

Det är en ledarskapsform som nått stora framgångar inom skolans värld. Hon skriver att distribuerat ledarskap bäst ska förstås som ”en ledarskapspraktik som inkluderar ledare, medarbetare och deras gemensamma  Från att ha använts i forskningssammanhang som ett perspektiv på ledarskap, har begreppet "distribuerat ledarskap" sedan början på  Distribuerat ledarskap beskrivs ibland som en nyckel i arbetet att utveckla en skola och dess undervisning. Ett sådant ledarskap bygger på att medarbetare, med  Mette Liljenberg, lektor i pedagogik som specialstuderat ämnet, berättar vad begreppet innebär. Professor Alma Harris, expert inom området distribuerat ledarskap  av E Flygare · 2016 — Distribuerat ledarskap i praktiken – Rom byggdes inte (heller) på en dag Syftet med denna uppsats är att studera hur ledarskapet utövas i en kommunal  av H Ryning · 2020 — Det distribuerade ledarskapet i skolförbättring,. (The distributed leadership in school improvement). Institutionen för Skolutveckling och ledarskap, Fakulteten för  Distribuerat ledarskap och förbättringsarbete – – lärares och skolledares praktik.

Organisational routines for school  På Mpya Digital, där jag jobbar nu, har vi nämligen ersatt den traditionella ledarrollen med ett distribuerat ledarskap, genom så kallade ”crews”. Det innebär att  Jan Nylund. Examinator: Mikael Nilsson. Rapport nr: Nyckelord: distribuerat ledarskap, lärande, pedagogiskt ledarskap, rektor, skolutveckling, teacher leader   28 mar 2018 DISTRIBUERAT LEDARSKAP. Perspektiv, förutsättningar och möjligheter. ALMA HARRIS.