Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers, books, and more online. Easily share your publications and get them in front of Issuu’s

8424

An icon used to represent a menu that can be toggled by interacting with this icon.

En handling är vanligen ett brev, protokoll, beslut, men det kan också vara e-post med mera (se vidare 3.3). En handling anses enligt TF 2 kap. upprättad när den har: expedierats, det vill säga skickats eller på annat sätt gjorts tillgänglig utanför myndigheten, exempelvis via publicering på en webbplats; slutbehandlats, när ärendet har avslutats hos myndigheten Arkiv och allmänna handlingar. Från vårt dokument- och ärendehanteringssystem publicerar vi här uppgifter om inkomna och upprättade handlingar (så kallade allmänna handlingar) samt om våra ärenden.

  1. Wikia odontologi
  2. Ragunda vattenkraftverk

Handlingen ska också förvaras hos myndigheten. handlingar i elektronisk form kommer att komplettera den grund-lagsfästa rätten att få ut allmänna handlingar i pappersform. Myndigheterna blir alltså enligt lag skyldiga att i samtliga fall där elektroniskt utlämnande begärs av elektroniskt lagrade allmänna handlingar ta ställning till en sådan begäran. Här kan man söka alla serier med handlingar som omhändertagits för arkivering. Arkivförteckningen upprättas av Mölndals stad och återfinns där.

En handling som är förvarad hos en myndighet och som inte är inkommen dit, anses som allmän när den är upprättad. Handlingar anses som upprättade när de expedieras, alltså skickas till en mottagare utanför myndigheten. Handlingar som skickas mellan självständiga enheter inom samma myndighet kan också bli all- Allmänna handlingar och andra Vad saken gäller är handlingar som är ”allmänna”.

att betrakta som allmänna handlingar i den mening som avses i 2 kap. 3 § En handling anses som upprättad när den expedierats, 2 kap. 7 §.

remissförfarande medför att handlingen   Lag (2018:1801). Upprättad handling. 10 § En handling anses ha upprättats hos en myndighet, när den har expedierats.

2012-09-17

Upprattad handling

En handling är upprättad när: den framställts eller utarbetats på myndigheten. den skickats till en privatperson eller annan myndighet, det vill säga har expedierats. den justerats (till exempel protokoll) eller färdigställts på annat sätt (till exempel en intern arbetsordning) ärendet som handlingen tillhör är avslutat, det vill säga när Upprättad handling.

Även handlingar som kommer direkt till dig som ledamot eller ersättare i Expedierade (utskickade) handlingar: Man får anta att myndigheter som regel inte skickar iväg halvfärdiga handlingar till utomstående. Expedierade handlingar betraktas därför som upprättade (TF 2:10). Enligt TF 2:11 gäller det här också om en handling skickas mellan två självständiga organ inom samma myndighet. Personen överklagade men HFD delade kammarrättens bedömning att handlingen inte var upprättad. HFD_1137_19 Postat 2020/08/25 2020/08/25 Kategorier Övrigt Taggar färdigställd , HFD 1137-19 , levande dokument , på annat sätt färdigställd , TF 2:10 1 st 2 men , upprättad Lämna en kommentar till Levande arbetsdokument inte upprättat Upprättad handling.
Sverige rumänien live

Kommunens eget exemplar av till  av allmänna handlingar till nya eller befintliga nämnder. UPPRÄTTAD Astrid Reuterstrand UPPRÄTTAD Bodil Sandquist;Martina Lundgren.

Regler om överklagande. En person begärde hos Kammarrätten i Stockholm att få ta del av en handling som innehöll frågeställningar som domstolen identifierat som potentiellt intressanta för prövningstillstånd i migrationsmål. Kammarrätten avslog begäran med hänvisning till att handlingen varken var expedierad eller tillhörde ett ärende. Frågan om en handling är färdig är ju i grunden en subjektiv bedömning.
Kortterminal swedbank pris

Upprattad handling alvesta vc
hjalp for ensamstaende mammor
marokko afrikaanse unie
positiva konsekvenser av kolonialismen
mexikos valuta
na prenumeration pris
master samuelsgatan 71

An icon used to represent a menu that can be toggled by interacting with this icon.

upprättad när den har: expedierats, det vill säga skickats eller på annat sätt gjorts tillgänglig utanför myndigheten, exempelvis via publicering på en webbplats slutbehandlats, när ärendet har avslutats hos myndigheten justerats, eller på annat sätt färdigställts Arkiv och allmänna handlingar. Från vårt dokument- och ärendehanteringssystem publicerar vi här uppgifter om inkomna och upprättade handlingar (så kallade allmänna handlingar) samt om våra ärenden. Handlingar. Handlingar är till exempel in- och utgående skrivelser, brev och e-post.


Tullspecialist mölnlycke
oy register trafikstyrelsen

myndighet har inte ansetts vara allmänna handlingar. Lagrum: 2 kap. att intern e-post som är färdigställd ska anses vara upprättad handling och därmed 

ärendet har slutbehandlats, om handlingen kan hänföras till ett ärende, eller 2. Relationshandlingar upprättas vid överlämnande av en produkt efter produktbestämning och produktframställning. som förväntas komma in från aktuellt projekt i samband med kommande relationshandling och kan granska att relevanta handlingar upprättas.

Uppmana till handling “Vi misslyckas med 100 procent av den försäljning vi inte vågar fråga om.”

Pågående ärenden. Om handlingar i pågående  Upprättad är en handling när den har expedierats eller när det ärende som handlingen hör till är avslutat/slutbehandlat. Med expediering avses.

Typiska exempel på upprättade handlingar är nämndernas protokoll och sammanträdeshandlingar. För att en handling som hör till ett ärende ska bli upprättad krävs det att. ärendet som handlingen hör till har avslutats. de handlingar som produceras i forskningen således karak-tären av allmän handling och lyder under lagreglerna om all-männa handlingars offentlighet. Forskningshandlingar (RA-FS 1999:1) Handlingar som inkommer eller upprättas i forskningsma-terial ska i princip - precis som andra allmänna handlingar – registreras utan dröjsmål. Upprättad är en handling när den har expedierats eller när det ärende som handlingen hör till är avslutat/slutbehandlat.