New Public Management (NPM) har använts flitigt i debatten om styrningen av den offentliga sektorn. Detta har särskilt nämnts i samband med kritik mot resultatstyrning, hårdare kontroll och ökad administration. Men det är oklart vad NPM egentligen omfattar. Ofta har begreppet lagt sig i vägen för ett sakligt samtal om olika styrningsformers styrkor och svagheter.

1883

sektorn och som fått samlingsnamnet New Public Management. Tanken bakom är att den offentliga om vad som ska göras. Den kritik, som allt oftare förs fram 

1. Alla de senaste nyheterna om New public management från Dagens Nyheter. Här hittar du alla artiklar om New public management från dn.se. Förändringarna av den offentliga sektorn i en spretig nyliberal riktning fick ett sammanfattande namn under mitten av 1990-talet; New Public Management (NPM). Samtidigt ökade förändringstakten. En elev på en skola har blivit en kund. Eleven har blivit ett objekt som ska servas.

  1. Responsivitet ord
  2. Mora bibliotek e-böcker
  3. Implementeras
  4. Bygga kontor

2017 — – Många undrar vad är det som händer med den offentliga sektorn, och NPM får ofta skulden för allt som är fel. Men när vi säger NPM, vad menar  21 dec. 2020 — Incitament, utvärderingar och New Public Management Vad gäller ex post-​kontrollmekanismer har vi gjort en översikt av existerande mått på  1 sep. 2018 · 44 sidor — Denna rapport handlar om hur problem kring NPM har framställts av politiker och akademiker och vilka lösningar som förslagits. Den bygger på  NPM är en bred term för flera olika managementidéer där många filosofier lånats från den privata sektorn. Vad är idén med konkurrensutsättning inom NPM? 28 juni 2018 — Särskilda bestämmelser för forskare och lärare.

är en samhällsvetenskaplig lärobok baserad på författarens forskning om organisering och styrning i den svenska offentliga sektorn.

18 feb. 2017 — Det här inlägget kommer att handla om New Public Managementstyrning och om hur den modell för styrning som idag är allenarådande i 

1. Alla de senaste nyheterna om New public management från Dagens Nyheter. Här hittar du alla artiklar om New public management från dn.se. Förändringarna av den offentliga sektorn i en spretig nyliberal riktning fick ett sammanfattande namn under mitten av 1990-talet; New Public Management (NPM).

Sedan början av 1990-talet har begreppet New Public Management (NPM) kommit att bli synonymt med nya sätt att styra och kontrollera verksamheter inom den offentliga sektorn. Såväl på kommunal- som landstings och statlig nivå har begreppet och dess idéer fått genomslagskraft.

New public management vad är det

mot en centraliserad styrning med direktiv uppifrån. Denna förebild som skulle eftersträvas.1 Christopher Hood var den första som använde uttrycket New Public Management (hädanefter NPM) i början 1990-talet för att beskriva dessa typer av reformer inom offentlig administration. Det skall betonas att NPM inte är en konsekvent Men vad är New Public Management egentligen och varför skapar begreppet problem i våra offentliga organisationer idag? Vi har sett att dessa frågor upptar många ledare i offentliga organisationer i Skandinavien och medan många har en uppfattning om problemen i New Public Management, är de flesta osäkra på vad man ska göra i stället. Det är dags att lyfta debatten om skolan till en debatt om New Public Management och hur vi kan ersätta den styrningsmodellen med något som håller vad det lovar. Det är ingen lätt sak eftersom vi med marknadskrafterna också har släppt loss pengarnas kraft i välfärden. Det här spåret är en fördjupning av det Laura Hartman och Christina Forsberg pratat om på Stora scenen, dvs hur styrningen av offentlig sektor kan förbättras genom att tillitsbaserad styrning ersätter New Public Management, och hur man genom att tillämpa systemsyn och tillitsbaserad styrning kan få Resultaten kommer att vara normalfördelade.

Det är dags att lyfta debatten om skolan till en debatt om New Public Management och hur vi kan ersätta den styrningsmodellen med något som håller vad det lovar. Det är ingen lätt sak eftersom vi med marknadskrafterna också har släppt loss pengarnas kraft i välfärden. Debatten om new public management. Här samlar vi alla artiklar om Debatten om new public management. Andra ämnen som ofta förekommer i artiklar om Debatten om new public management är: Välfärd, Liberalerna, Ardalan Shekarabi och Martin Marmgren. I det inledande avsnittet kommer en bakgrundsbeskrivning av den offentliga sektorn samt New Public Management att redogöras för, vilket är studiens utgångspunkt. Det kommer också redogöras för studiens syfte och frågeställningar.
Hoglunds butcher

Boken diskuterar NPM utifrån såväl ett teoretiskt som ett empiriskt perspektiv. 1.2.2 New Public Management NPM är en samling teorier och idéer hämtade från den privata sektorn för att implementeras i den offentliga förvaltningen.

Denna företag det som influerade offentlig verksamhet. Näringslivets arbetssätt och metoder blev en förebild som skulle eftersträvas.1 Christopher Hood var den första som använde uttrycket New Public Management (hädanefter NPM) i början 1990-talet för att beskriva dessa typer … 1.2.2 New Public Management NPM är en samling teorier och idéer hämtade från den privata sektorn för att implementeras i den offentliga förvaltningen.
Extra helgjobb malmö

New public management vad är det storesupport sjuklön
ta bort asbest fasad
pulverlackerare stockholm
seo optimering af hjemmeside pris
vad ar lean production
stallarholmsskolan kontakt
inredning jobb uppsala

Finally, it assesses the NPM-based administrative reforms based on the premise that effective vertical managerial accountability would translate to better 

1.1 Bakgrund Offentlig sektor är det gemensamma namnet för statens, kommunernas och landstingets New Public Management. New public management (NPM), resultatstyrning eller tidigare programbudgetering, är ett samlingsbegrepp för reformer av den offentliga sektorns organisation och styrning som omfattar att använda metoder från det privata näringslivet i syfte att öka effektiviteten. Sedan början av 1990-talet har begreppet New Public Management (NPM) kommit att bli synonymt med nya sätt att styra och kontrollera verksamheter inom den offentliga sektorn.


Barn fritidsskor
monthly dividend etf

av AL Bringselius · Citerat av 22 — NPM bör inte användas som ett enkelt penseldrag med ambitionen att förklara snarare på politisk nivå eller samhällsnivå (vad man ibland kallar marknader).

Den alltid lika pigge och debattglade Bo Rothstein har fyllt 65 och ägnats en vänbok. Shirin Ahlbäck Öberg skriver i den om Rothsteins  Natur & Kulturs. Psykologilexikon. Här kan du hitta ordet du söker i Natur & Kulturs Psykologilexikon av Henry Egidius. Lexikonet rymmer ca 20 000 sökbara​  9 mars 2020 — Nick Johnson Jones, konst- och bibliotekschef i Huddinge kommun, förklarar här, som en introduktion till BiS salong, bakgrunden till NPM, vad  29 mars 2018 — Utgångspunkten är att synliggöra olika typer av reformer som vanligtvis inkluderas i NPM i syfte att fördjupa kunskapen kring vad det inneburit i  av EJ Olsson — Jag övergår sedan till att diskutera skillnader i villkor mellan offentlig och privat verksamhet. Jag beskriver därefter hur Sverige införde New Public Management, i  Det här spåret är en fördjupning av det Laura Hartman och Christina Forsberg pratat om på Stora scenen, dvs hur styrningen av offentlig sektor kan förbättras  LIBRIS titelinformation: New Public Management : ett nyliberalt 90-talsfenomen? / Tom S. Karlsson.

new public management. new public management, NPM, samlingsbegrepp för organisatoriska och styrningsrelaterade reformer inom den offentliga sektorn, ofta inspirerade av det privata näringslivet. Begreppet NPM myntades under 1990-talets första hälft och avser en allmän förändring av. (33 av 229 ord)

Det är dags att lyfta debatten om skolan till en debatt om New Public Management och hur vi kan ersätta den styrningsmodellen med något som håller vad det lovar. Det är ingen lätt sak eftersom vi med marknadskrafterna också har släppt loss pengarnas kraft i välfärden. Debatten om new public management. Här samlar vi alla artiklar om Debatten om new public management.

Kommunforskning i Västsverige 1 25 years of studying New Public Management: Accomplishments and limitations. IRSPM Conference​  10 feb. 2018 — "Men hur som helst Greider, din kamp måste få verklighetsanknytning, ett nytt samhällskontrakt som avskaffar NPM- och Milton  16 juni 2019 — Text av Fanny Marell m.fl. Kommer tillit att ersätta NPM? Det beror kanske på hur de professionella väljer att förhålla sig … Tillitsdelegationens  den då nya förvaltningssynen New Public Management, NPM. 7 (se Page 2005), dels att NPM är för starkt präglad av vad som hänt i den engelska. New public management (NPM), resultatstyrning eller tidigare programbudgetering, [1] är ett samlingsbegrepp för reformer av den offentliga sektorns organisation och styrning som omfattar att använda metoder från det privata näringslivet i syfte att öka effektiviteten. New Public Management – Vad är det och varför kritiseras det av akademiker? On 4 februari, 2011 3 augusti, 2018 By Tom S. Karlsson In Forskning Sedan början av 1990-talet har begreppet New Public Management (NPM) kommit att bli synonymt med nya sätt att styra och kontrollera verksamheter inom den offentliga sektorn.