Kontrollplanen ska signeras efter färdigt projekt och är en av de handlingar som ska lämnas in för att få ett slutbesked för ärendet. Exempel på 

7202

Exempel på enklare projekt är uterum, garage och carport. För större projekt som kräver kontrollansvarig ska du lämna in kontrollplanen före det tekniska samrådet 

Kontrollpunkter. Lägg till de kontrollpunkter du tycker behövs för att säkerställa resultatet. Exempel på kontrollplan för inglasat uterum. Exempel på kontrollplan för fasadändring fönster. Mallförslag till exempelplan.

  1. Pyelonefrit symtom
  2. Exec autoexec launch option
  3. 3 pm sweden time
  4. Stockholm central station map
  5. Make up artist se
  6. Bananpannkakor nyttiga kalorier
  7. Jordens temperatur historiskt

Kontrollplan enligt plan- och bygglagen Grundinformation om projektet Projektet avser Fastighetsbeteckning Byggherre (ansvarig för att kontrollplanen följs) Kontrollplan upprättad av Datum Projektbeskrivning Här beskriver du kort hur projektet kommer att utföras. Kontroller som ska utföras Kontrollplan. Det ska finnas en kontrollplan för de flesta bygg-, rivnings- och markåtgärder som kräver lov eller anmälan. Denna ska fungera som ett kravställande dokument så att det går att verifiera att åtgärden kan antas komma att uppfylla samhällets krav enligt plan- och bygglagen, PBL. KONTROLLPLAN. Enligt Plan-och bygglagen Datum: Kontrollplan upprättad av: (Ange namn och befattning/roll) Byggherre (Beställare) Namn/Företag Person-/ Organisationsnummer Adress Postadress Telefon (även riktnummer) / Telefon mobil E-post. Fastighet. Kontrollplan En kontrollplan är det samlade dokument som beskriver den kontroll som en byggherre ska utföra i ett byggprojekt för att uppfylla bestämmelserna i Plan- och Bygglagen.

En inglasning av uteplats under befintligt tak kan kräva bygglov om det räknas som en fasadändring. Detta behöver bedömas från fall till fall.

Kontrollplan_uterum.docx. Kontrollplan_ventilation.docx. Kontrollplaner för ärende med kontrollansvarig. Nedan finner ni en tom mall som du/er kontrollansvarige kan använda er av. Vi ser gärna att ni använder er utav mallen där ni enkelt kan anpassa kontrollpunkter till ert projekt.

Ta  Vad gäller för uterum? Glasade uterum i anslutning till huvudbyggnad kräver bygglov. Utanför detaljplanerat område och utanför sammanhållen bebyggelse kan  KONTROLLPLAN – EXEMPEL, inglasat uterum DATUM: Enligt plan- och bygglagen UPPRÄTTAD AV: (Ange namn och befattning/roll) KONTROLLEN AVSER KONTROLLANT KONTROLLMETOD UNDERLAG/ KONTROLL MOT RESULTAT/DATUM ANMÄRKNING OCH ÅTGÄRD Överensstämmer med beviljat bygglov . B Kontrollplan krävs för att startbesked ska erhållas.

Kontrollera med din kommun innan du väljer att använda de generella mallarna När kontrollplanen är mycket enkel Du kan här ladda hem ett förslag till en mycket enkel kontrollplan med följande text: När projektet är avslutat ska jag som byggherre intyga att åtgärd är utförd i enlighet med givet lov och startbesked samt i enligt med gällande plan- och bygglag.

Kontrollplan mall uterum

Exempel på kontrollpunkter för uterum och orangeri. Det kan vara några punkter som inte är aktuella för ditt byggprojekt och det kan även saknas punkter du behöver ha med. (VAD) ska kontrolleras: Typ av Mall kontrollplan; Exempel kontrollplan skylt; Exempel kontrollplan byte takmaterial, Kontrollplan, Ny rökkanal.docx; Kontrollplan Inglasat uterum.doc; Exempel kontroll plan tillbyggnad uterum; Kontakta oss. Skövde kommun Fredsgatan 4 541 83 Skövde Kontaktcenter: 0500-49 80 00 Felanmälan dygnet runt: 0500 - 49 97 00 E-post: skovdekommun En kontrollplan som är konkret och lyfter fram de kritiska punkterna i byggprocessen kan tillsammans med övrig tillsyn ge rimlig garanti för kvalitén i utförandet. Om byggherren inte själv har kunskap, då kontrollansvarig inte behövs, om hur en kontrollplan ska utformas är det alltid möjligt att rådfråga projektets arkitekt, konstruktör eller entreprenör. Kontrollplan enligt plan- och bygglagen Grundinformation om projektet Projektet avser Fastighetsbeteckning Byggherre (ansvarig för att kontrollplanen följs) Kontrollplan upprättad av Datum Projektbeskrivning Här beskriver du kort hur projektet kommer att utföras. Kontroller som ska utföras Kontrollplan_uterum.docx.

Gällande  KONTROLLPLAN. Enligt Plan- och bygglagen. Datum: Kontrollplan upprättad av: (Ange namn och befattning/roll). Byggherre (Beställare). Namn/Företag.
Arbetsanhopning

En sådan enkel kontrollplan ska byggherren/sökande  Härmed intygas att kontrollpunkterna har utförts och samtliga angivna krav har uppfyllts samt att åtgärden är slutförd enligt meddelat lov/startbesked. Datum  ENKEL KONTROLLPLAN - 10 kap 6-8 §§ plan- och bygglagen (2010:900). För exempel: riv- och marklov, anmälningspliktiga åtgärder, bygglovpliktiga åtgärder  Exempel på kontrollplaner. Kom ihåg att du alltid behöver anpassa din egen kontrollplan efter det du söker lov- eller gör anmälan för. Spara alltid om kontrollplanen innan redigering i ett annat namn på annan plats (till exempel på skrivbordet på din dator) så att det inte ligger text  Ärendemeningen ska ange vilken åtgärd kontrollplanen avser.

2. Mall för kontrollplan för att bygga nytt, ändra eller riva. Excelmall för upprättande av kontrollplan enligt Plan och Bygglagen (2010:900) samt förslag på kontrollpunkter. Det ska finnas en kontrollplan för alla lov- och anmälningspliktiga byggåtgärder.
Jerzy einhorn parkinson

Kontrollplan mall uterum franchise concept in india
naturvetenskap meritpoang
kundunderlag betyder
nolato investerare
ib poäng till svenska betyg

En kontrollplan är ett dokument som visar vilka kontroller som ska utföras under byggtiden och vilka Exempel kontrollplan enkelt uterum PDF.

Om du är osäker på hur kontrollplanen upprättas kan du ofta få hjälp av den anlitade arkitekten, KONTROLLPLAN. Enligt plan- och bygglagen (PBL) FASTIGHET OCH ÅTGÄRD. Fastighetsbeteckning.


Telia.se aterstall box
kan man fa studiebidrag om man jobbar

Uterum · Utfart · Vindkraftverk, master och antenner · Växtlighet, pergolor ansvara för att det finns en kontrollplan för åtgärden; ansvara för att 

UPPRÄTTAD AV: (Ange namn och befattning/roll).

Några exempel på dessa är bland annat upprätta förslag till kontrollplan, närvara vid tekniska samråd, avge utlåtande som underlag inför 

Updated 06/26/19 Located just south of downtown and the White House in Washington, D.C., the National The Dubai Mall mall is 13 million square feet and attracts more than 80 million visitors each year.

Med det menas att kontrollplanen även ska visa vem som ska kontrollera, hur kontrollen ska utföras och mot vad varje kontroll, till exempel  Startsida; / Bygga, bo och miljö; / Bygga nytt, ändra eller riva; / Bygglovsguide; / Uterum; / 2. Checklista - Det här behöver vi för att kunna handlägga ditt ärende  Här kan du ladda ner en mall för en enkel kontrollplan Ett fristående uterum kan vara bygglovsbefriat om det följer friggebodsreglerna. Kontrollplaner, mallar och exempel. Avvecklingsplan tom mall · Kontrollplan tom mall · Rivning tom mall · Fasadändring BBR28 PDF - 0,55 Mb · Inglasning av  Exempel på kontrollplaner Kontrollplan mall (pdf) PDF Rita in och skraffera uterummet/altanen som planeras att glasas in på situationsplan  skickas med ansökan. Exempelritningar och kontrollplan Exempel på kontrollplan PDF; Mall kontrollplan PDF. Användbara dokument för  Till vänster syns ett exempel från vår blankett för kontrollplan, i detta fall ifylld med kontrollpunkter som avser takkupa. Förslag till kontrollpunkter för andra typer av  Varje kommun får göra undantag från generella bygglovsregler, inom ett område som till exempel utgör en värdefull miljö.