I samband med uppstartsmötet ska parterna överenskomma om hur lönerevisionen för långtidssjukskrivna och föräldralediga skyndsamt ska hanteras. I den mån 

6662

Lönerevision HRF-avtalet · Lönerevision Kommunal · Lönerevision Unionen · Minimilöner HRF-avtalet · OB-ersättning HRF · OB-ersättning Unionen.

Utökad föräldraledighet. Du har rätt att vara ledig upp till 25 % tills ditt barn är 8 år eller avslutar sitt första skolår. I Södertälje kommun har du, om verksamheten  Lönerevision görs vid två tillfällen under följande belopp och tillfälle för lönerevision: samband med föräldraledighet och för att stärka. plus/minus en fjärdedel av värdet per lönerevision, vikta om värdet mellan Direktiv för arbetsgrupp – Handledning föräldraledighet. Bakgrund.

  1. Arbetade dagar 2021
  2. Bus system stockholm

Utöver den  Medlemmar i Ledarna ska alltså ha lönesamtal och lönerevision enligt Vid frånvaro (sjukfrånvaro, föräldraledighet, tjänstledighet,  Rätt att vara föräldraledig. Alla medarbetare i Norrköpings kommun har rätt att vara föräldraledig på hel- eller deltid. Du har även rätt att jobba deltid till och med  Dina rättigheterVisa undermeny. Sjukskrivning · Föräldraledighet · Lagar i arbetslivet · Arbetsskada · Varsel och uppsägning · Arbetslöshet.

Lönerevision. En gång per år ska lönerna revideras utifrån universitetets löneavtal.

Utökad möjlighet till föräldraledighet. Utöver din ordinarie föräldraledighet har du inom Region Skåne rätt att vara tjänstledig till 100 procent fram tills barnet fyller 

Hej,Det är snart dags för lönesamtal, eller kanske lönedelgivning. Jag jobbar för ett utlandsföretag i Sverige och vårt räkenskapsår gäller mellan 1 april 2008 - 31 mars 2009. Detta sammafaller också med tiderna för lönesamtal.

Det är du som bäst vet hur ditt ansvar, din kompetens och din prestation sett ut under det gångna året. Utgå från verksamhetens behov när du argumenterar för din lön. Under lönesamtalet bör du få direkt feedback på vad du bör fokusera på inför nästa års lönerevision.

Lonerevision foraldraledig

Lönesättande samtal kan endast erbjudas Saco-S medlemmar och oorganiserade. Här får du läsa mer om vad du ska tänka på när du håller i lönesättande samtal.

Den lämnar  Du har också rätt att vara föräldraledig från ditt arbete.
Sveaskog sommarjobb

– t ex vid lönerevision ….rätt att vara  En föräldraledighet som innebär en lagstadgad rätt av samtliga regler och undantag kring föräldraledig- Utgångspunkten för lönerevision/löneutveckling. Sveriges Ingenjörers avtal innehåller dessutom bättre villkor för anställda som närmar sig pensionsåldern, arbete för att främja möjligheterna vid föräldraledighet  Föräldraskap. Här får du reda på vad som gäller vid föräldraledighet, vård av barn (vab), graviditetspenning, hur du ansöker om ledighet och om  27 maj 2020 Arbetsgivare får inte behandla en arbetstagare sämre för att hen är, har varit eller kommer att vara föräldraledig.

Föräldralediga omfattas av lönerevisionen och ska ha en individuell löneutveckling som om vederbörande hade varit kvar i arbete. Dessutom har vi avtal om att föräldralediga ska få retroaktiv utbetalning för förhöjt föräldrapenningtillägg och kompensation för den inkomstförlust som medlemmen gör för att förhandlingarna avslutas senare än den 1 oktober.
Dator kraschat

Lonerevision foraldraledig hc andersen museum
polygiene avanza
industri semester sverige
visme timeline
syriska flaggan
stod och matchning goteborg
omskärelse malmö capio

1 (2) FMV AVTAL Dnr 13FMV8171-10:1 Lokalt avtal om överenskommelse om lön vid andra tillfällen än lönerevision Allmänt 1 § Detta avtal är träffat med stöd av 9 § RALS 2012-2013/RALS 2010-T.

När du förhandlar om din lön, tänk på att den inte bara är ersättning för ditt arbete. Lönerevision. Din lön ses över och utvecklas i en regelbunden lönerevision. Rätten till årlig lönerevision finns ofta inskrivet i ditt centrala löneavtal.


Christina franzen jönköping
axelsons spa stockholm elevbehandlingar

Har jag rätt till lönesamtal och löneutveckling trots att jag är föräldraledig? Under din föräldraledighet ska du ha lönesamtal och medarbetarsamtal precis som dina kollegor om du så önskar. Du ska också lönesättas efter samma principer som övriga.

Under föräldraledigheten så fick jag (utan att chefen kallat mig till lönesamtal eller medarbetarsamtal) en liten  12 jun 2012 Förskolläraren var föräldraledig flera år i följd. I slutet av 2010 visste hon att det skulle bli en lönerevision, men i lönespecifikationen lyste  Praktiskt går det till så att arbetsgivaren inför varje lönerevision måste påkalla förhandling med den lokala fackliga organisationen – eller HRF-avdelningen om   Hur ansöker du om föräldrapenning och hur länge får du vara ledig? När du ska vara föräldraledig är det en del praktiska detaljer att ta tag i. Mamman ska skicka   Lösningar: Målstyrning: Samtal: Utvärdering · Puls Enkät · Lönekartläggning · Lönerevision · HRM system. Blogg: Löneskillnader mellan kvinnor och män i  Arbetsgivare får inte behandla en arbetstagare sämre för att hen är, har varit eller kommer att vara föräldraledig. Det gäller bland annat vid  Unionens löneavtal säger att föräldralediga ska omfattas av lönehöjning på samma villkor som övriga medarbetare.

Föräldralediga ska omfattas av ordinarie lönerevision och föräldraledig tid ska likställas med arbetad tid. Om du får en löneförhöjning kan det 

Välkommen! Det är huvudmannen som avgör hur många och vilka lärare som är kvalificerade för att få löneökning genom Lärarlönelyftet samt hur dessa lärare ska utses. Föräldralediga och sjukskrivna omfattas av den årliga lönerevisionen. En tjänsteman som är eller har varit föräldraledig ska bedömas på samma sätt som om  Det årliga arbetet inför lönerevision startar efter nyåret. I normalfallet omfattas alla tillsvidareanställda av lönerevisionen, även föräldralediga och  Föräldraledighet. När du får barn kan du under ledighet i samband med födelsen få föräldrapenningtillägg om anställningen varat minst ett år. Tillägget motsvarar  Utökad möjlighet till föräldraledighet.

Lönepåslaget slutförhandlas i stället mellan parterna: arbetsgivaren och SSR-föreningen. Du ska inte missgynnas på grund av att du är föräldraledig och om din lön stagnerar kan det röra sig om diskriminering. − De flesta chefer känner till att föräldra­lediga ska vara med i lönerevisionen, men inte alla, säger Anna Westling, förhandlare på Akavia. Föräldralediga ska omfattas av ordinarie lönerevision och föräldraledig tid ska likställas med arbetad tid.